Politika cookies webové stránky kariéry MODIVO


 1. O JAKÝ DOKUMENT JDE?
 2. SOUBORY COOKIES.
  1. KOHO SE TYKAJÍ SOUBORY COOKIES?
  2. JAKOU TECHNOLOGII POUŽÍVÁME?
  3. CO TO JSOU SOUBORY COOKIES?
  4. SBÍRAJÍ SOUBORY COOKIES VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
  5. NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ POUŽÍVÁME COOKIES?
  6. K ČEMU POUŽÍVÁME COOKIES?
  7. MŮŽETE ODMÍTAT POUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ Z COOKIES?
  8. JAKÉ DRUHY COOKIES POUŽÍVÁME A ZDA JSOU ŠKODLIVÉ?
  9. SOUBORY COOKIES POUŽÍVANÉ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ?
  10. SOUBORY COOKIES TŘETÍCH STRAN (THIRD PARTY COOKIES).
  11. PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH (THIRD PARTY COOKIES).
  12. JAK ODSTRANIT/ZABLOKOVAT SOUBORY COOKIES?
  13. JAKÉ JSOU DŮSLEDKY ODSTRANĚNÍ NEBO BLOKOVÁNÍ COOKIES?
 3. LZE TUTO POLITIKU ZMĚNIT A JAK SE O TOM DOZVĚDĚT?
 4. OD KDY PLATÍ TATO VERZE?

 1. O JAKÝ DOKUMENT JDE?
  Tato politika souborů cookies a podobných technologií webové stránky kariéry Modivo (dále jen „Zásady“) je informativní, což znamená, že pro Vás nepředstavuje zdroj závazků (nejedná se o smlouvu nebo předpisy). Účelem Zásad je jasně prezentovat principy fungování webové stránky kariéry Modivo z hlediska provozu a používání cookies nebo podobných technologií.Správcem se v následujících částech dokumentu rozumí společnost MODIVO S.A. se sídlem v Zielona Góra (ul. Nowy Kisielin-Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra) zapsaná do rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem v Zielona Góra, VIII obchodní oddělení Národního soudního rejstříku, pod číslem KRS: 0000541722; NIP: 9291353356; REGON: 970569861; BDO: 000031285; o základním kapitálu: 2 008 001,00 PLN, splaceno v plné výši („Správce“).

  Kontakt na Správce je možný dle výše uvedené adresy, e-mailové adresy info@eobuwie.pl nebo telefonního čísla: (+48) 68 422 84 04 a 507 599 050 – poplatek jako za standardní připojení – dle ceníku příslušného operátora. V rozsahu, v jakém budou soubory cookie obsahovat Vaše osobní údaje, bude Správce zároveň správcem Vašich osobních údajů. Pravidla pro nakládání s takovými údaji a jejich zpracování jsou součástí Zásad ochrany osobních údajů.

  Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na e-mailu: iod@modivo.com.
 2. SOUBORY COOKIES
  1. KOHO SE TYKAJÍ SOUBORY COOKIES?
   Jako součást webové stránky kariéry Modivo používá Správce technologii souborů cookies nebo její podobné funkce. Každý návštěvník webové stránky kariéry Modivo, bez ohledu na to, zda využívá celou škálu funkcionalit („Návštěvník“), má možnost vybrat si rozsah používání technologie cookies a následně vyjádřit svůj souhlas. V závislosti na zvoleném rozsahu použití technologie cookies mohou být jejím prostřednictvím shromažďovány informace o Návštěvníkovi, např. o způsobu používání webové stránky kariéry Modivo, zájmech apod.
  2. JAKOU TECHNOLOGII POUŽÍVÁME?
   Webová stránka kariéry Modivo používá technologii, která ukládá a přistupuje k informacím na počítači nebo jiném zařízení připojeném k síti (zejména pomocí cookies nebo souvisejících řešení), aby byl zajištěn maximální komfort při používání webové stránky kariéry Modivo, a to i pro účely statistiky a identifikace možného zneužití a přizpůsobení se zájmům návštěvníků a třetích osob (subjektů uvedených v bodě 11 Zásad) nebo jiných, tzv. třetích stran, se kterými spolupracujeme.V závislosti na aktuálně implementovaných a sdílených řešeních a technických možnostech má Návštěvník možnost určit rozsah použití vhodných cookies (např. pro marketing) a vyjádřit příslušný souhlas. V závislosti na rozsahu použití technologie cookies, na který návštěvník vyjadřuje souhlas, cookies mohou automaticky shromažďovat různé údaje týkající se aktivity Návštěvníka na internetu a také informace o poloze používaného zařízení (pokud to umožňuje zvolený rozsah použití cookies a případně vyjádřený souhlas). Pokud není možné definovat rozsah používání cookies z úrovně webu, zůstává v platnosti nastavení prohlížeče používané Návštěvníkem.

   Vzhledem k tomu, že Správce může používat řešení s funkčností podobnou souborům cookies, měly by být na tyto technologie přiměřeně aplikovány i následující ustanovení Zásad.
  3. CO TO JSOU SOUBORY COOKIES?
   Cookies jsou malé textové informace zasílané serverem a uložené na straně zařízení Návštěvníka (obvykle na pevný disk počítače nebo na mobilní zařízení). Uchovávají informace, které může potřebovat webová stránka kariéry Modivo, aby se přizpůsobila způsobu, jakým ji Návštěvník používá a shromažďuje statistické údaje o webové stránce kariéry Modivo (např. o tom, které stránky byly navštíveny, jaké prvky byly staženy) a údaje o názvu domény poskytovatele internetových služeb nebo zemi původu Návštěvníka.
  4. SBÍRAJÍ SOUBORY COOKIES VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
   Když Návštěvník používá webovou stránku kariéry Modivo, má možnost vybrat si rozsah použití technologie souborů cookies a poté vyjádřit příslušný souhlas odpovídající zvolenému rozsahu. V závislosti na jaký rozsah použití technologie cookies návštěvník vyjadřuje souhlas, cookies shromažďují různé typy informací, které zpravidla nepředstavují osobní údaje (neumožňují návštěvníka identifikovat). Některé informace, v závislosti na jejich obsahu a použití, však mohou být spojeny s konkrétní osobou – přiřazením určitého chování konkrétnímu Návštěvníkovi, např. jejich propojením s údaji poskytnutými při přihlášení k odběru newsletteru – a být tak považovány za osobní údaje. To se týká zejména cookies, s jejichž používáním Návštěvník při používání webové stránky kariéry Modivo souhlasil (např. marketingové cookies, které nám pomáhají lépe se přizpůsobovat potřebám uživatelů).Ve vztahu k informacím shromažďovaným pomocí cookies, které mohou být spojeny s konkrétní osobou, platí ustanovení Informační doložky, zejména pokud jde o práva subjektu údajů, příjemců údajů a jejich předávání do třetích zemí (mimo Evropský hospodářský prostor) .

   Informace o pravidlech používání cookies, včetně možnosti zvolit si rozsah použití technologie cookies a vyjádření příslušného souhlasu, jsou rovněž uvedeny v obsahu informační doložky zobrazené především při první návštěvě webové stránky kariéry Modivo (tzv. tzv. cookie banner).
  5. NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ POUŽÍVÁME COOKIES?
   Získávání a ukládání informací pomocí cookies, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro zajištění řádného fungování webové stránky kariéry Modivo a provádění jejich základních funkcí (poskytování v tomto ohledu elektronické služby (čl. 3 bod 2 zákona o telekomunikacích)), je možné pouze na základě souhlasu Návštěvníka. V závislosti na aktuálně implementovaných a zpřístupněných řešeních a technických možnostech může být výběr rozsahu použití technologie cookies a případné vyjádření odpovídajícího souhlasu možné především při první návštěvě webové stránky kariéry Modivo z úrovně banneru cookies, která se objeví na viditelném a snadno dostupném místě. V tomto případě může Návštěvník kdykoli změnit zvolený rozsah použití technologie cookies v Nastavení na našem webu (některé části webové stránky kariéry Modivo však nemusí fungovat správně). Standardně lze používání jednotlivých typů cookies zablokovat i z úrovně webových prohlížečů (podrobně to popisujeme dále v dokumentu). Případné odvolání souhlasu s cookies nemá vliv na zákonnost prováděných činností.V rozsahu, v jakém budou soubory cookie obsahovat Vaše osobní údaje, je základem pro jejich zpracování oprávněný zájem Správce nebo třetí strany (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je identifikace možného zneužití, potřeba zajistit nejvyšší kvalitu obsahu prezentovaného Správcem tím, že jej přizpůsobí preferencím Návštěvníků a služeb Správce a partnerů (třetí strany uvedené v písm. 11 Zásad) nebo jiné tzv. třetí strany, se kterými spolupracujeme, přičemž v takovém případě se tyto subjekty nepodílejí na zpracování údajů zákazníků. Na druhou stranu v rozsahu, v jakém mohou mít tyto subjekty také přímý přístup k těmto informacím – právním základem takového zpracování bude oprávněný zájem sledovaný těmito subjekty nebo dobrovolný souhlas Návštěvníka. V rozsahu, v jakém jsou funkcionality a osobní údaje shromážděné pomocí souborů cookie nezbytné pro řádné poskytování služeb Návštěvníkovi webové stránky kariéry Modivo, lze za základ pro zpracování těchto informací považovat i v souvislosti s nutností plnění smlouvy, která uzavřete, když se rozhodnete používat naše webové stránky (článek 6 (1) (b) GDPR).
  6. K ČEMU POUŽÍVÁME COOKIES?
   Soubory cookies se primárně používají k zajištění správného fungování naší webové stránky kariéry Modivo a provádění jejích klíčových funkcí.Bez ohledu na výše uvedené, v závislosti na rozsahu použití technologie souborů cookies na které návštěvník vyjadřuje souhlas, soubory cookies mohou také usnadnit Návštěvníkovi používání webové stránky kariéry Modivo, například tím, že si jednou poskytnuté informace „zapamatují“, takže Návštěvník je nemusí poskytovat dohromady a lze je také použít k přizpůsobení jejich obsahu.

   Soubory cookies mohou také sloužit ke zvýšení bezpečnosti webové stránky kariéry Modivo tím, že pomáhají v boji proti možnému zneužití a použitelnosti obsahu webové stránky kariéry Modivo.

   V závislosti na rozsahu použití technologie cookies zvolené Návštěvníkem a vyjádřeném souhlasu s využitím technologie cookies používané na webové stránce kariéry Modivo je možné, aby se Správce seznámil s preferencemi Návštěvníka – např. analýza toho jak často navštěvuje webové stránky kariéry Modivo na internetu pomáhá lépe porozumět zvykům a očekáváním návštěvníků a přizpůsobit se jejich potřebám a zájmům. Díky této technologii je možné prezentovat návštěvníkům nabídky šité na míru jejich potřebám a zájmům a připravovat lepší akce a nabídky. Obsah reklamy může být také přizpůsoben umístění zařízení používaného Návštěvníkem, pokud to umožňuje zvolený rozsah použití cookies a vyjádřený souhlas.

   Na základě souborů cookies může Správce také používat technologii, která umožňuje oslovit s reklamním sdělením Návštěvníky, kteří již dříve navštívili Internetový obchod při používání jiných webových stránek.
  7. MŮŽETE ODMÍTAT POUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ Z COOKIES?
   Návštěvník může vznést námitku proti jednání Správce na základě osobních údajů odvozených z cookies pro účely popsané výše, a to v rozsahu, v jakém je jednání Správce založeno na oprávněném zájmu (takové situace jsou uvedeny výše).Kromě toho může Návštěvník kdykoli změnit rozsah použití technologie cookies a odvolat dříve vyslovený souhlas – tím však nebude dotčena zákonnost jednání, které bylo učiněno na základě souhlasu před jeho odvoláním a chování komunikace, pro kterou jsme získali další souhlasy (např. webpush).

   V případě pochybností o rozsahu použití cookies a využití informací získaných jejich použitím se můžete obrátit na Správce – kontaktní údaje naleznete v bodě I. Zásad.
  8. JAKÉ DRUHY COOKIES POUŽÍVÁME A ZDA JSOU ŠKODLIVÉ?
   Cookies používané na webové stránky kariéry Modivo nejsou škodlivé pro Návštěvníka ani pro jím používaný počítač/koncové zařízení. Na webové stránky kariéry Modivo se používají dva typy souborů cookies: soubory cookies relace, které zůstávají uloženy v počítači nebo mobilním zařízení Návštěvníka až do odhlášení z webové stránky nebo vypnutí softwaru (webového prohlížeče), a trvalé soubory cookies, které zůstávají na Zařízení návštěvníka po dobu uvedenou v parametrech cookies nebo do jejich ručního smazání ve webovém prohlížeči.
  9. JAK DLOUHO BUDOU INFORMACE SHROMÁŽDĚNÉ SOUBORY COOKIES UCHOVÁVÁNY?
   V závislosti především na účelech a právním základu zpracování osobních údajů shromážděných pomocí souborů cookies mohou být tyto údaje uloženy po různou dobu. V případě webpush komunikace to bude probíhat zpravidla do té doby, než s námi odstoupíte od této formy kontaktu (odvolání souhlasu).Osobní údaje shromážděné pomocí souborů cookies týkající se Návštěvníka, který není uživatelem webové stránky kariéry Modivo (tj. zejména nepodal přihlášku do Modivo nebo se nepřihlásil k odběru newsletteru), budou uchovávány do doby vznesení námitky. Správce může vymazat osobní údaje, pokud nejsou použity pro marketingové nebo jiné legitimní účely (např. statistické analýzy) po dobu 3 let, pokud zákon neukládá Správci zpracovávat osobní údaje po delší dobu.

   Část osobních údajů může být uchovávána déle v případě, že má Návštěvník vůči Správci jakékoli nároky nebo za účelem uplatnění nároků Správce či obrany proti nárokům (včetně třetích osob), a to po dobu zákonem stanovenou, zejména občanským zákoníkem.

   V každém případě je rozhodující delší doba uchovávání Osobních údajů.Více informací o zpracování osobních údajů naleznete v Informační doložce.
  10. SOUBORY COOKIES POUŽÍVANÉ NA WEBOVÉ STRÁNKY KARIÉRY MODIVO V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
   Tabulka je průběžně aktualizována z hlediska nástrojů používaných Správcem. Snažíme se zajistit, aby tabulka obsahovala všechny soubory cookies, které aktuálně používáme. Vždy se však bude jednat o soubory cookies používané pro stejné účely, jaké najdete v tabulce. Pokud chcete mít aktuální seznam souborů cookies, které používáme, doporučujeme pravidelně kontrolovat aktuální obsah Zásad.
  11. SOUBORY COOKIES TŘETÍCH STRAN (THIRD PARTY COOKIES)
   Cookies používané Správcem se primárně používají k optimalizaci služeb Návštěvníka při používání webové stránky kariéry Modivo. Správce v rámci své činnosti využívá služeb následujících subjektů, které na Kariérním webu Modivo využívají soubory cookie:Google Ireland
   https://policies.google.com/privacy?gl=pl
   https://support.google.com/searchads/answer/7298761?hl=pl
   https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008

   Hotjar Ltd.
   https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
   https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment

   Webankieta
   https://www.webankieta.pl/polityka-prywatnosci

   Facebook piksel/cookie
   https://www.facebook.com/privacy/policy/

   Více informací o cookies těchto subjektů a vztahu se Správcem naleznete v jejich zásadách ochrany osobních údajů.
  12. JAK ODSTRANIT / ZABLOKOVAT SOUBORY COOKIES?
   Návštěvník může změnit způsob používání cookies správou rozsahu použití technologie cookies a souhlasu vyjádřeného v rámci Nastavení na našem webu (v závislosti na aktuálních řešeních zavedených Správcem) nebo změnou nastavení prohlížeče (v závislosti na aktuální řešení představená správcem).Při použití nastavení prohlížeče se způsob mazání cookies liší v závislosti na použitém webovém prohlížeči. Informace o tom, jak smazat soubory cookies, naleznete v záložce „Nápověda“ vybraného webového prohlížeče. Smazání cookies není totéž jako smazání osobních údajů získaných Správcem prostřednictvím cookies.

   Například v prohlížeči Internet Explorer lze soubory cookies upravovat z úrovně: Nástroje -> Možnosti Internetu -> Soukromí; v prohlížeči Mozilla Firefox: Nástroje -> Možnosti -> Soukromí; v prohlížeči Google Chrome: Nastavení -> Zobrazit pokročilá nastavení -> Soukromí -> Nastavení webu -> Soubory cookies a data webu. Přístupové cesty se mohou lišit v závislosti na verzi použitého prohlížeče.

   Podrobné informace o správě cookies na mobilním telefonu nebo jiném mobilním zařízení naleznete v uživatelské příručce/návodu k použití daného telefonu nebo mobilního zařízení.Je také možné blokovat soubory cookies třetích stran a zároveň přijímat soubory cookies používané přímo Správcem (volba „blokovat soubory cookie webových stránek třetích stran“).
  13. JAKÉ JSOU DŮSLEDKY ODSTRANĚNÍ NEBO BLOKOVÁNÍ COOKIES?
   V případě souborů cookies, jejichž účelem je usnadnit nebo zlepšit používání webové stránky kariéry Modivo, může omezení jejich použití v daném zařízení ovlivnit fungování webové stránky kariéry Modivo a v některých případech může také významně bránit používání webové stránky kariéry Modivo.
 3. LZE TUTO POLITIKU ZMĚNIT A JAK SE O TOM DOZVĚDET?
  Správce může v budoucnu Zásady změnit. Pokaždé zveřejní informaci o takové změně na webové stránky kariéry Modivo. S každou změnou se objeví nová verze Zásad s novým datem.
 4. OD KDY PLATÍ TATO VERZE?
  Tato verze Zásad je platná od 18.10.2022.