Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů ve skupině MODIVO v souvislosti s kontaktováním, náborem, jakož i přihlášením k odběru newsletteru webové stránky kariéry MODIVO
 1. Informace o správci Osobních údajů

  1. Správcem osobních údajů v souvislosti s kontaktováním a náborem může být některá ze společností z kapitálové skupiny MODIVO („Skupina MODIVO“), tj.:
   • MODIVO S.A. (ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra; e-mail: info@modivo.pl, telefon: (+48) 22 123 0 123, kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: iod@modivo.com);
   • eobuwie.pl Logistics Sp. z o.o. (ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra; e-mail: info@eobuwie.pl, telefon: (+48) 684 228 404);
   • eschuhe.de GmbH (Nuhnenstr. 7d, 15234 Frankfurt (Oder); e-mail: info@eschuhe.de, telefon: 0335 233 86 886);
   • eschuhe.ch GmbH (c/o KAVO-Immobilien AG, Baarerstrasse 11, 6300 Zug; e-mail: info@eschuhe.ch, telefon: (+41) 44 5087357);
   • eobuv.cz s.r.o. (Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9; e-mail: info@eobuv.cz, telefon: 228 881 562);
   • epantofi MODIVO s.r.l. (Splaiul Unirii, Nr. 4, Sitraco Center II, bl. B3, etaj 5, Ap. 5.3, sector 4, București 040031; e-mail: info@epantofi.ro, telefon: +4 0371783601);
   • MODIVO S.R.L., Alme’ (BG) via A. Locatelli 49 CAP 24011 C/O Studio Associato
   • Branded Shoes & Bags Sp. z o.o. (ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra; e-mail: info@eobuwie.pl, telefon: (+48) 68 422 84 04)
  2. Správcem osobních údajů v souvislosti s odběrem služby Newsletter webové stránky kariéry je MODIVO S.A. (ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra; e-mail: info@modivo.pl, telefon: (+48) 22 123 0 123. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů je iod@modivo.com.
  3. O účelech a způsobech zpracování osobních údajů („Osobní údaje“) rozhoduje zpravidla každá ze společností ze Skupiny MODIVO samostatně, což znamená, že každá z nich je samostatným správcem („Správce“); podle toho, kterou společnost kontaktujete nebo s kterou společnosti uzavíráte smlouvu, tato společnost bude zpravidla správcem Vašich Osobních údajů.
  4. Informace obsažené v tomto dokumentu se vztahují na každou ze společností ze Skupiny MODIVO v rozsahu, v jakém jsou tyto společnosti Správci, přičemž ve většině procesů probíhajících ve Skupině MODIVO je Správcem společnost MODIVO S.A.
  5. Společnosti ze Skupiny MODIVO provádějí společnou náborovou politiku a společně stanoví účely a způsoby zpracování Osobních údajů uchazečů o práci ve Skupině MODIVO a jsou v tomto ohledu spolusprávci Osobních údajů.
  6. Může se také stát, že konkrétní společnost vykonává činnosti pro jinou společnost ze Skupiny MODIVO, např. související s logistikou, marketingem - v tomto případě se však společnost provádějící tyto práce nestává Správcem Vašich osobních údajů, ale zpracovává je na základě smlouvy o pověření, která byla uzavřena se Správcem.
 2. Zpracování Osobních údajů
  Vaše Osobní údaje mohou být zpracovávány v souvislosti s mnoha situacemi: (i) pokud nám své Osobní údaje poskytnete osobně prostřednictvím různých komunikačních kanálů (např. zasláním poptávky/nabídky e-mailem, telefonicky nebo prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách); (ii) jako součást naší spolupráce při podpisu nebo plnění smlouvy; (iii) když jsme získali vaše osobní údaje z jiných zdrojů (např. od společnosti, se kterou spolupracujete a která je naším dodavatelem/klientem, včetně jiné společnosti ze Skupiny MODIVO).
  Tyto informace se nevztahují na zpracování Osobních údajů v souvislosti s používáním našeho internetového obchodu eobuwie.pl našimi zákazníky a uzavíráním smluv jeho prostřednictvím – pokud chcete získat informace na toto téma, přečtěte si naše Zásady ochrany osobních údajů, prosím.
 3. Zpracování Osobních údajů v souvislosti s náborem
  Vzhledem k tomu, že v rámci Skupiny MODIVO společnosti, které ji tvoří, provádějí společnou náborovou politiku, jsou v tomto ohledu společnými správci Vašich Osobních údajů jako uchazečů o zaměstnání.
  Pro řádné plnění povinností stanovených v čl. 26 GDPR si výše uvedené společnosti jako společní správci vymezili příslušné rozsahy své odpovědnosti za plnění povinností podle GDPR. Více informací o pravidlech společného zpracováni naleznete ZDE.

  1. Rozsah zpracovávaných Osobních údajů
   Zpracováváme Osobní údaje uchazečů o zaměstnání poskytnuté všemi dostupnými náborovými kanály.
   V souvislosti s náborem můžeme zpracovávat následující Osobní údaje (zpracování některých Osobních údajů může záviset na Vašem souhlasu): identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o vzdělání, údaje o dovednostech a předchozím zaměstnání, údaje o nárocích a další Osobní údaje nám poskytnuté během náborového procesu.
  2. Účel a základ zpracování
   V souvislosti s náborem zpracováváme Vaše Osobní údaje pro účely nezbytné k uskutečnění aktuálního náborového procesu ve Skupině MODIVO a pokud s tím souhlasíte, také pro budoucí náborové procesy na obdobné pozice.
   Základem zpracování Vašich Osobních údajů je získat Váš souhlas na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy opatření v souladu s ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákoníku práce a prováděcích aktů, a to v rozsahu širším než uvedených v těchto ustanoveních nebo pro účely budoucích náborových procesů.
   Pokud jste udělili některý z výše uvedených souhlasů, můžete jej kdykoli odvolat – tím však nebude dotčena zákonnost zpracování, které provedeme před jeho odvoláním.
   Vaše Osobní údaje budeme zpracovávat také pro účely související s případnou možností vzniku sporů mezi Vámi a kterýmkoli ze spolusprávců (právním základem jejich zpracování je v tomto případě oprávněný zájem správce). Vaše Osobní údaje můžeme zpracovávat také pro marketingové účely spolusprávců nebo jejich partnerů související s náborovými aktivitami. V tomto případě je právním základem zpracování oprávněný zájem správce údajů nebo třetí strany (vlastní marketing společných správců nebo partnerů).
   Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro uskutečnění náborového procesu a navázání případné další spolupráce.
  3. Doba zpracovávaných Osobních údajů
   Vaše Osobní údaje budeme zpracovávat zpravidla po dobu náborového procesu nebo v závislosti na Vašem dodatečném dobrovolném souhlasu s budoucím náborem po dobu 12 měsíců od okamžiku udělení souhlasu nebo do odvolání souhlasu a v případě marketingových aktivit do vznesení námitky; v každém případě budou po uplynutí přiměřené doby vymazány, pokud nám zákon neukládá tyto údaje zpracovávat po delší dobu nebo je budeme déle uchovávat v případě případných nároků, a to po promlčecí dobu stanovenou zákonem, zejména zákoníkem práce nebo občanským zákoníkem.
 4. Newsletter webové stránky kariéry MODIVO
  Správcem Vašich osobních údajů v souvislosti s přihlášením k odběru Newsletteru webové stránky kariéry MODIVO je MODIVO S.A. (ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra; e-mail: info@modivo.pl, telefon: (+48) 22 123 0 123. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů je: iod@modivo.com.

  1. Účel a základ zpracování
   Vaše Osobní údaje, včetně údajů poskytnutých v souvislosti s přihlášením k odběru newsletteru webové stránky kariéry MODIVO, jsou nebo mohou být zpracovávány pro následující účely:
   • plnění smlouvy o poskytování newsletteru webové stránky kariéry MODIVO - právní základ: čl. 6 odst. 1 písmeno b) GDPR, tedy nezbytnost plnění uzavřené smlouvy (Pravidla služby Newsletter webové stránky kariéry MODIVO) – zasílat Vám např. e-mailem nebo prostřednictvím SMS, MMS, push nebo messengerů, které mají obdobnou aplikaci pro Vás přiřazenou přímo na Vaše telefonní číslo (např. Messenger, WhatsApp), atraktivní reklamy a nabídky; z odběru newsletteru se samozřejmě můžete kdykoliv odhlásit;
   • marketingové, analytické a statistické činnosti Správce nebo jeho partnerů (třetí strany uvedené v bod. 11 Zásad používání souborů cookie) nebo jiné tzv. třetí strany, se kterými spolupracujeme, abychom se mohli lépe přizpůsobit konkrétním obecným skupinám našich klientů; naše jednání však významně neovlivňuje Vaše rozhodnutí – právní základ: čl. 6 odst. 1 písmeno f) GDPR, tedy oprávněný zájem Správce nebo třetí osoby;
   • zjišťování, hájení a vymáhání nároků, které mohou vzniknout v rámci vztahu mezi Vámi a Správcem a další účely, které jsou nezbytné k realizaci oprávněných zájmů Správce nebo třetí osoby - právní základ: čl. 6 odst. 1 písmeno f) GDPR, tedy oprávněný zájem, který vykonává Správce nebo třetí strana.
   Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro přihlášení k odběru Newsletteru webové stránky kariéry MODIVO.
  2. Doba zpracovávaných Osobních údajů
   Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytnou k plnění smlouvy (odstoupení od odběru newsletteru), do doby vznesení námitek a po dobu vyžadovanou zákonem, pokud z jejich uchování nevyplyne delší doba pro případ možných nároků na promlčecí lhůtu stanovenou zákonem, zejména občanským zákoníkem, nebo pro jiné účely vyplývající z realizace našich oprávněných zájmů. V každém případě je rozhodující delší doba uchovávání Osobních údajů.
 5. Příjemce Osobních údajů
  Vaše údaje mohou být předávány subjektům, které nám pomáhají komunikovat s našimi dodavateli a klienty (např. podporují nás při zasílání e-mailů a v případě reklamních aktivit také v marketingových kampaních), pomáhají nám provozovat webovou stránku a aplikaci, poskytuji nám podporu a provoz našich ICT nástrojů a systémů (např. úložiště dat), dále společnosti provádějící přepravu zásilek, poskytovatele platebních služeb (operátoři internetových plateb nebo banky) a poskytující průběžné právní služby, provádějící audity atd. včetně v rámci výše uvedených aktivit i dalším společnostem ze Skupiny MODIVO.
  V případě náboru mohou být Vaše Osobní údaje předány také subjektům, které nám technicky či organizačně pomáhají s náborem zaměstnanců, včetně komunikace s kandidáty.
 6. Přenos Osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor (EHP)
  Vaše Osobní údaje můžeme výjimečně předat našim partnerům zpracovávajícím je mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), avšak pouze v nezbytném rozsahu souvisejícím s poskytováním služeb těmito partnery, zejména IT služeb (např. ukládání dat v cloudu). Bezpečnost Vašich Osobních údajů je zajištěna bezpečnostními opatřeními, která používáme, včetně standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí a smlouvy o pověření zpracováním osobních údajů splňující požadavky GDPR. V případě přenosu údajů do zemí mimo EHP vynakládáme veškeré úsilí, abychom zajistili, že naši partneři poskytují odpovídající úroveň ochrany tím, že přijmou další bezpečnostní opatření. Máte právo získat kopii bezpečnostních opatření, která používáme ohledně přenosu údajů do zemí mimo EHP, zejména kontaktováním našeho pověřence pro ochranu údajů.
 7. Oprávnění
  V každém případě máte právo na:

  1. přístup k Osobním údajům (např. včetně získávání informací o tom, jaké Osobní údaje jsou zpracovávány);
  2. žádosti o opravu a omezení zpracování osobních údajů (např. pokud jsou nesprávné);
  3. vymazání Osobních údajů (např. v případě, že byly zpracovávány nezákonně);
  4. přenos Osobních údajů, které jste Správci poskytli a které jsou zpracovávány automatizovaně a zpracování je založeno na souhlasu nebo na základě smlouvy, např. k jinému správci;
  5. vzneseni námitky proti zpracování Osobních údajů založeném na předpokladu nezbytnosti pro účely vyplývající z oprávněných zájmů sledovaných Správcem nebo třetí osobou, včetně zejména zpracování pro marketingové účely;
  6. podání stížnosti předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo jej kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování, které bylo prováděno na základě souhlasu před jeho odvoláním.